Trikinos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget, och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Trikinos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Trikinos under 2013

Under 2013 rapporterades ett misstänkt fall av trikinos med inhemsk smitta. Fallet kunde inte bekräftas på referenslaboratoriet i Italien (European Union Reference Laboratory for Parasites). Patientens symtom tydde dock på trikinos. Personen hade hanterat vildsvinskött, men inget kött fanns kvar för provtagning.