Trikinos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget, och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Trikinos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Trikinos under 2014

Under 2014 infekterades en person med T. spiralis efter att ha ätit infekterat griskött i Polen. Infektionen upptäcktes då personen återvände till Sverige. Sex personer hade ätit av en köttgryta tillagad av nyslaktad gris. Ytterligare två personer smittades. Dessa bodde i Polen. Grisköttet undersöktes i Polen och var positivt.