Trikinos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget, och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Trikinos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Trikinos under 2007

I januari 2007 anmäldes ett fall av importerad trikinos. En spansk student medförde vildsvinskorv från sitt hemland och hade tidigare ätit av korven vid nyår. I Sverige förtärdes den av honom själv och 7 andra studenter utan tillagning. Studenten insjuknade i slutet av januari. Av de övriga 7 visade 2 lindriga symtom, men alla 7 hade normala blodvärden. I den insjuknades blodprov kunde antikroppar mot trikiner påvisas, medan de med lindriga symtom var serologiskt negativa.

Den kvarvarande korven skickades till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för analys.

Resultatet visade att korven innehöll ca 1,5 trikinlarver per gram korv, alla levande. De artbestämdes till Trichinella britovi, en trikinart som inte är ovanlig i vildsvin.