Under 2015 rapporterades ett fall av trikinos som sannolikt smittats i Eritrea.