Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,650/00/00/01/0,651/0,650/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,750/0
Gävleborg 0/01/0,361/0,360/00/00/00/00/00/00/01/0,360/0
Halland 0/00/00/00/00/01/0,330/01/0,330/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/01/0,290/00/02/0,590/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/01/0,430/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 1/0,530/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,53
Norrbotten 1/0,400/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,40
Skåne 1/0,082/0,160/01/0,082/0,160/01/0,080/01/0,080/01/0,082/0,16
Stockholm 2/0,091/0,051/0,053/0,141/0,050/03/0,140/05/0,233/0,142/0,091/0,05
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/01/0,290/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,370/01/0,371/0,370/0
Västerbotten 1/0,380/01/0,380/01/0,380/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/01/0,390/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 2/0,121/0,060/01/0,061/0,061/0,064/0,251/0,061/0,065/0,310/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,35
Östergötland 0/00/00/01/0,230/00/00/00/00/00/00/03/0,69
Totalt9/0,096/0,065/0,057/0,075/0,054/0,0411/0,113/0,037/0,079/0,096/0,069/0,09