Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

  Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  Blekinge 0/00/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/0
  Dalarna 0/00/00/00/00/00/02/0,700/00/00/00/00/0
  Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,35
  Halland 0/00/00/00/00/00/00/03/0,922/0,6210/3,081/0,310/0
  Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Kronoberg 0/00/01/0,510/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Skåne 0/00/00/00/01/0,070/00/00/00/00/00/00/0
  Stockholm 2/0,090/013/0,5623/1,0014/0,616/0,261/0,040/01/0,040/00/03/0,13
  Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,34
  Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Värmland 1/0,3614/4,994/1,430/01/0,360/00/02/0,711/0,360/00/00/0
  Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
  Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/04/1,4810/3,69
  Västra Götaland 0/00/01/0,063/0,182/0,120/00/02/0,120/01/0,060/00/0
  Örebro 0/00/06/2,011/0,330/00/01/0,337/2,340/00/04/1,341/0,33
  Östergötland 0/00/00/00/01/0,220/00/00/00/00/00/00/0
  Totalt3/0,0314/0,1425/0,2527/0,2719/0,196/0,065/0,0514/0,144/0,0411/0,119/0,0916/0,16