PRIS – Primärvårdens Register över Infektioner i Sverige

Från PRIS går det att få fram statistik på hur infektioner handläggs och behandlas i primärvården, både nationell och på lokal nivå. Dessutom kan man exempelvis få fram specialstatistik på ovanliga diagnoser, olika åldersgruppers sjuklighet eller återfall i olika infektioner.

PRIS är ett register som kan användas för att få en nationell respektive lokal bild över hur olika infektioner handläggs och behandlas i primärvården. Till registret har data inhämtats från deltagande vårdcentralers journaldatabas. De uppgifter som inhämtats är krypterat personnummer, ålder, kön, diagnos, ATC-kod för antibiotika om förskrivet, resultat av StrepA och CRP och om odling tagits. Uttag till PRIS har gjorts genom en applikation i Medrave. Registret innehåller data för 2007-2014.

Under 2013 deltog 74 vårdcentraler med ca 685 000 listade invånare som gjorde c 276 500 besök för infektioner, vilka utgjorde 29 procent av alla läkarbesök under vardagar. Totalt registrerades 401 besök för infektioner per tusen listade varav 126 (39%) erhöll ett antibiotikarecept.

Förutom den årliga rapporten som beskriver hur infektioner handlagts kan databasen användas för mer specifika frågeställningar. Detta kan gälla mer ovanliga diagnoser, olika åldersgruppers sjuklighet eller till exempel recidivfrekvenser efter olika infektioner. Tillgång till data från registret kan alla få som har en konkret frågeställning för till exempel ett ST-arbete eller studentarbete.

Gå till toppen av sidan