Med öppenvård menas här all antibiotika som är förskrivet på recept och med antibiotika menar vi gruppen Antibiotika för systemiskt bruk (J01) samt Metronidazol. Förskrivningen presenteras som antalet recept per 1000 invånare och år eller månad både på länsnivå och för riket i helhet.

Tandläkares förskrivning av antibiotika i öppenvård till och med december 2018 (PDF, 721 kB)