EARS-Net

EARS-Net (the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) är ett europeiskt nätverk av nationella övervakningssystem som samlar och analyserar data om antibiotikaresistenta bakterier.

Nätverket bidrar till en större publik medvetenhet och kunskap om antibiotikaresistens. På nationell nivå koordineras och kvalitetssäkras allt arbete med EARS-Net av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om vår rapportering till EARS-Net

Gå till toppen av sidan