Nätverket bidrar till en större publik medvetenhet och kunskap om antibiotikaresistens. På nationell nivå koordineras och kvalitetssäkras allt arbete med EARS-Net av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om vår rapportering till EARS-Net