Målet var att få en helhetsbild av antibiotikaresistensläget i Sverige idag, i friska och sjuka människor, i miljö/livsmedel och hos djur. Studien är ett samarbete med Livsmedelsverket och Statens veterinäranstalt (SVA).

Här kan du läsa mer om ESBL-studien och ta del av slutrapporten