Folkhälsodata

Folkhälsodata innehåller statistik om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall. Databaserna ger användaren möjlighet att göra uttag för egen bearbetning. Kommunfaktablad visar fördefinierade figurer.

Två delar – databaser och kommunfaktablad

Databaser

Databaserna är följande: Antibiotikastatistik, Indikatorer efter folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden, Nationella folkhälsoenkäten, Nationella miljöhälsoenkäten samt Skolbarns hälsovanor. Uppdateringar av databaserna sker kontinuerligt.

Kommunfaktablad

Kommunfaktabladen innehåller färdiga diagram och kartor baserade på ett urval av den statistik som finns i databasen Indikatorer efter folkhälsans tidigare 11 målområden. Statistiken redovisas per kommun relaterat till det egna länet och riket. Välj figur och spara som pdf. Uppdateringar av faktabladen sker regelbundet.

Relaterad databas – ANDT-uppföljning

ANDT-uppföljning är en statistikdatabas där utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak kan följas genom ett stort antal indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins olika mål.

Kontakt

Epost till Folkhälsodata
Folkhälsodata – databas och faktablad med statistik.