Två delar – databas och faktablad

Vår databas

Databasen består av uppgifter från flera olika delar: Antibiotikastatistik, Indikatorer efter folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden, Nationella folkhälsoenkäten, Nationella miljöhälsoenkäten samt Skolbarns hälsovanor. Uppdateringar av databasen sker kontinuerligt.

Våra faktablad

Faktablad som innehåller färdiga tabeller och diagram för ett urval av den statistik som finns i databasen, Indikatorer efter folkhälsans tidigare 11 målområden. Statistiken redovisas per kommun. Tillgängliga format är PDF och PowerPoint. Faktabladen uppdateras en till två gånger per år.

Relaterad databas – ANDT-uppföljning

En statistikdatabas där utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak
kan följas genom ett stort antal indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins olika mål.

Genväg till ANDT-uppföljning