Folkhälsodatas databas

Databasen som i dagsläget består av uppgifter från flera olika delar: Antibiotikastatistik, Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 målområden, Nationella folkhälsoenkäten, Nationella miljöhälsoenkäten samt Skolbarns hälsovanor.

Till Folkhälsodatas databas

Antibiotikastatistik

Ett urval av antibiotikastatistiken presenteras fördelat på försäljning och resistens.

Genväg till Antibiotikastatistik

Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 målområden

Indikatorer efter folkhälsopolitikens åtta målområden redovisas i möjligaste mån utifrån bestämningsfaktorer för hälsa. Data är insamlad från många olika statistik-källor, varav övervägande från register men även från befolkningsstudier. De flesta indikatorerna finns nedbrutna på kommunnivå.

Genväg till Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 målområden

Miljöhälsoenkäten

Miljöhälsoenkäten är en urvalsundersökning i befolkningen och har genomförts vart 4:e år för vuxna och vart 4:e år för barn sedan 1999. Den redovisar resultat både på nationell och regional nivå, efter kön i kombination med utbildning och undersökningsår. Miljöhälsoenkäten ingår i myndighetens arbete med uppföljning av miljöhälsa.

Genväg till miljöhälsoenkäten och miljöhälsorapporter

Nationella folkhälsoenkäten

Nationella folkhälsoenkäten är en årlig urvalsundersökning i befolkning 16-84 år. Den redovisas dels på nationell nivå, efter kön i kombination med ålder, ekonomi, födelseland, socioekonomi, sysselsättning eller utbildning, dels på regional nivå enbart efter kön.

Genväg till Nationella folkhälsoenkäten

Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor är en urvalsundersökning som genomförs vart fjärde år bland skolelever 11, 13 och 15 år. Den redovisar resultat efter kön och ålder på nationell nivå.

Genväg till Skolbarns hälsovanor

Relaterade länkar

Läs mer om Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 områden

Läs mer om Nationella folkhälsoenkäten

Läs mer om Nationella miljöhälsoenkäten

Läs mer om Skolbarns hälsovanor

Under utveckling

Mappstrukturen i databasen är under utveckling i samband med en målområdesöversyn som pågår på myndigheten. Arbetet planeras vara klart 1 juli 2020.

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan