Folkhälsodatas databas

Databasen som i dagsläget består av uppgifter från flera olika delar: Antibiotikastatistik, Indikatorer efter folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden, Nationella folkhälsoenkäten, Nationella miljöhälsoenkäten samt Skolbarns hälsovanor.

Till Folkhälsodatas databas

Antibiotikastatistik

Ett urval av antibiotikastatistiken presenteras fördelat på försäljning och resistens.

Genväg till Antibiotikastatistik

Indikatorer efter folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden

Indikatorer efter folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden mäts i stor utsträckning med registerdata som är insamlade från många olika statistik-källor. Så långt möjligt finns indikatorerna nedbrutna på kommunnivå.

Genväg till Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden

Miljöhälsoenkäten

Miljöhälsoenkäten är en urvalsundersökning i befolkningen och har genomförts vart 4:e år för vuxna och vart 4:e år för barn sedan 1999. Den redovisar resultat både på nationell och regional nivå, efter kön i kombination med utbildning och undersökningsår. Miljöhälsoenkäten ingår i myndighetens arbete med uppföljning av miljöhälsa.

Genväg till miljöhälsoenkäten och miljöhälsorapporter

Nationella folkhälsoenkäten

Nationella folkhälsoenkäten är en årlig urvalsundersökning i befolkning 16-84 år. Den redovisas dels på nationell nivå, efter kön i kombination med ålder, ekonomi, födelseland, socioekonomi, sysselsättning eller utbildning, dels på regional nivå enbart efter kön.

Genväg till Nationella folkhälsoenkäten

Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor är en urvalsundersökning som genomförs vart fjärde år bland skolelever 11, 13 och 15 år. Den redovisar resultat efter kön och ålder på nationell nivå.

Genväg till Skolbarns hälsovanor

Relaterade länkar

Läs mer om Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 områden

Läs mer om Nationella folkhälsoenkäten

Läs mer om Nationella miljöhälsoenkäten

Läs mer om Skolbarns hälsovanor

Verktyg till Folkhälsodata

För att underlätta för dig som använder Folkhälsodata.

Handledning

Instruktionsfilm

Publiceringsplan för Folkhälsodata

Kontakt

Epost till Folkhälsodata
Folkhälsodata – databas och faktablad med statistik.

Dela med e-post