Faktabladen innehåller färdiga tabeller och diagram för ett urval av de indikatorer som finns i databasen Indikatorer efter folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden och redovisas per kommun. Faktabladen finns som Pdf och PowerPoint att läsa/ladda hem i mapparna nedan.

Faktabladens nuvarande format håller på att bytas ut mot animerade, webbaserade faktasidor men på grund av omprioriterade resurser blir de nya tekniska lösningarna försenade. Ny prognos för publicering är sista december 2018. Vi beklagar men hänvisar till Folkhälsodatas databas alternativt FolkhälsoStudio under tiden.

Faktablad

Publicerade januari 2017