Faktabladen innehåller färdiga tabeller och diagram för ett urval av de indikatorer som finns i databasen Indikatorer efter folkhälsopolitikens 11 målområden och redovisas per kommun. Faktabladen finns som Pdf och PowerPoint att läsa/ladda hem i mapparna nedan.

Faktabladens nuvarande format håller på att bytas ut mot animerade, webbaserade faktasidor men på grund av förseningar med de nya tekniska lösningarna kan vi tyvärr inte publicera enligt prognosdatum. Ny prognos för publicering kommer efter årsskiftet. Vi beklagar men hänvisar till Folkhälsodatas databas alternativt FolkhälsoStudio under tiden.

Faktablad

Publicerade januari 2017