Figurerna genereras av FolkhälsoStudio som är Folkhälsomyndighetens webbaserade verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv.

Kommunfaktablad

Publicerade i januari 2019 och uppdateras därefter kontinuerligt när data finns tillgängliga.

Till kommunfaktabladen