Länk till FolkhälsoStudio – interaktivt statistikverktyg

I FolkhälsoStudio kan du själv söka fram statistik utifrån de indikatorer du väljer och skapa egna presentationer – med olika typer av diagram och kartor (se exempel nedan). Grafiken kan dessutom animeras för att följa utvecklingen över tid.

Indikatorerna presenteras på tillgängliga geografiska nivåer. Vissa finns enbart redovisade på riket, medan andra även redovisas på län, region, landsting och kommun.

FolkhälsoStudio utvecklas ständigt

Denna första version innehåller ett urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande men även vissa hälsoutfall. Verktyget kommer att utvecklas löpande och efterhand kommer fler indikatorer att finnas, till exempel statistik över smittsamma sjukdomar, antibiotika- och vaccinationsstatistik. Statistiken är både Folkhälsomyndighetens egen och sådan som kommer från Socialstyrelsen, SCB, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra källor.

Färdiga presentationer av folkhälsans utveckling

Tillhör du dem som hellre vill ha statistiken framtagen och presenterad tillsammans med animerade grafer och en kortare beskrivande analys, så finns Folkhälsans utveckling – siffror, grafik och text som innehåller en översikt över folkhälsans utveckling i ett första urval av områden. Här finns färdiga presentationer med diagram och kartor skapade i FolkhälsoStudio samt beskrivande texter med hänvisningar vidare för eventuell fördjupning genom referenser.

Obs! Om du på ett samlat sätt vill följa utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) så kan du använda Indikatorlabbet. Här hittar du fler indikatorer inom ANDT och får en mer fördjupad information. Exempelvis kan du använda indikatorerna för att följa upp ANDT-strategins olika mål eller kommunernas arbete med tillsyn enligt Alkohollagen och Tobakslagen.

Kontakta oss

Vi tar tacksamt emot dina frågor och synpunkter. Skicka e-post till FolkhälsoStudio

Läs mer

Preliminär tidsplan för överföring av dataset (PDF, 57 kB)

Manual: Så här kommer du igång med FolkhälsoStudio (PDF, 541 kB)

Exempel på visualiseringar som man kan göra i FolkhälsoStudio

Instruktioner

Lägg markören över figuren för mer detaljerad information.
Tryck på play för att starta animeringen.
För kartan: Växla mellan kvinnor/män i kartan genom att klicka på den grå rubriken ovanför kartan. Växla mellan kommun- och länskarta genom att klicka på den lilla jordgloben bredvid rubriken.

Spridningsdiagram

Stapeldiagram

Stapeltabell

Linjediagram

Karta

Tabell