Hälsorapport

Hälsorapport består av en grupp inbjudna personer från hela Sverige som tillsammans hjälper Folkhälsomyndigheten att få en bild av befolkningens hälsa och syn på hälsa. Syftet med Hälsorapport är att ha ett system som gör det enkelt för Folkhälsomyndigheten att hålla koll på hälsoläget i Sverige.

Hälsorapport är ett webbaserat enkätsystem. Ungefär en gång i månaden får deltagare en inbjudan per e-post att besvara en enkät med hälsorelaterade frågor. Under vintermånaderna skickas kortare veckovisa enkäter ut med frågan om man blivit sjuk (eller inte) i feber, förkylning eller magsjuka under veckan som gått. Veckoenkäterna bidrar under säsongen 2018-2019 till Folkhälsomyndighetens influensaövervakning. Dessa veckovisa enkäter kan även komma att skickas ut i händelse av en pandemi. Vid större sjukdomsutbrott i Sverige kan ett urval av Hälsorapports deltagare fungera som kontrollgrupp i utbrottsutredningar. Data kan även komma att användas i forskning (länk till lag om sekretess och personlighetsskydd).

Hälsorapport har idag cirka 5 900 deltagare i åldrarna 1 – 85 år. Panelen är representativ när det gäller ålder, region och kön. Deltagare har rekryterats vid tre olika tillfällen. Nästa inbjudan att delta i Hälsorapport planeras till 2020.

God deltagarfrekvens

Deltagarfrekvensen på enkäterna har genomgående varit mycket god. På månadsenkäterna svarar mellan 78 till 85 procent på frågorna. På de veckovisa enkäterna har i genomsnitt 82 procent av deltagarna svarat. Efter att enkäten är avslutad presenteras resultatet genom en kortare text med ett eller flera diagram eller tabeller på Hälsorapports webbplats. Resultaten presenteras även i Folkhälsomyndighetens publikationer och ibland i vetenskapliga publikationer.

Vilka står bakom detta?

Hälsorapport genomförs av Folkhälsomyndigheten. Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvarar för urvalet av inbjudna och att skicka ut inbjudan. Hälsorapport har sitt ursprung i ett europeiskt samarbete som kallas Influenzanet. Hälsorapport bygger på erfarenheter från Folkhälsomyndighetens tidigare projekt Sjukrapport och Influensakoll.

För mer information se Hälsorapports webbplats

Gå till toppen av sidan