Hälsorapport är ett webbaserat enkätsystem. Ungefär en gång i månaden får deltagare en inbjudan per e-post att besvara en enkät med hälsorelaterade frågor. Under vintermånaderna skickas kortare veckovisa enkäter ut med frågan om man blivit sjuk (eller inte) i feber, förkylning eller magsjuka under veckan som gått. Veckoenkäterna bidrar under säsongen 2018-2019 till Folkhälsomyndighetens influensaövervakning. Dessa veckovisa enkäter kan även komma att skickas ut i händelse av en pandemi. Vid större sjukdomsutbrott i Sverige kan ett urval av Hälsorapports deltagare fungera som kontrollgrupp i utbrottsutredningar. Data kan även komma att användas i forskning (länk till lag om sekretess och personlighetsskydd).

Hälsorapport har idag cirka 5 900 deltagare i åldrarna 1 – 85 år. Panelen är representativ när det gäller ålder, region och kön. Deltagare har rekryterats vid tre olika tillfällen. Nästa inbjudan att delta i Hälsorapport planeras till 2020.

God deltagarfrekvens

Deltagarfrekvensen på enkäterna har genomgående varit mycket god. På månadsenkäterna svarar mellan 78 till 85 procent på frågorna. På de veckovisa enkäterna har i genomsnitt 82 procent av deltagarna svarat. Efter att enkäten är avslutad presenteras resultatet genom en kortare text med ett eller flera diagram eller tabeller på Hälsorapports webbplats. Resultaten presenteras även i Folkhälsomyndighetens publikationer och ibland i vetenskapliga publikationer.

Vilka står bakom detta?

Hälsorapport genomförs av Folkhälsomyndigheten. Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvarar för urvalet av inbjudna och att skicka ut inbjudan. Hälsorapport har sitt ursprung i ett europeiskt samarbete som kallas Influenzanet. Hälsorapport bygger på erfarenheter från Folkhälsomyndighetens tidigare projekt Sjukrapport och Influensakoll.

För mer information se Hälsorapports webbplats