Länsrapporten

Länsrapporten är namnet på en årlig undersökning och resultatsammanställning som beskriver kommunernas och länsstyrelsernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt det övrigt ANDT-förebyggande arbetet på regional och lokal nivå. Mellan 2001 och 2013 ansvarade Statens folkhälsoinstitut för undersökningen. Från 2014 ansvarar Folkhälsomyndigheten för genomförandet av länsrapportens undersökning.

Resultat från undersökningen utgör viktiga underlag för regeringens prioriteringar och beslut på ANDT-området. Länsrapportens undersökning är också ett viktigt instrument för kunskapsstyrning, och kan fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på den regionala och lokala nivån.

Undersökningen baseras på åtta delenkäter och är en totalundersökning av alla länsstyrelser och kommuner samt stadsdelarna i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Resultatredovisning

Här finns rapporter som utgår från länsrapportens resultat. Nu tillgängliggör vi data i Indikatorlabbet som är ett verktyg för ANDT-uppföljning. Dessutom finns länsvisa sammanställningar av kommunala uppgifter samt uppgifter från övriga enkäter samlade i pdf:er under rubriken Resultat.

Resultat

 • 2017

  Resultat från 2017 års undersökning. Kommunernas svar redovisas länsvis uppdelat på respektive delenkät i undersökningen.

 • 2016

  Resultat från 2016 års undersökning. Kommunernas svar redovisas länsvis uppdelat på respektive delenkät i undersökningen.

 • 2015

  Här finns resultat från 2015 års undersökning. Kommunernas svar redovisas länsvis uppdelat på respektive delenkät i undersökningen.

 • 2014

  Här presenterar vi resultaten från 2014 års länsrapport. Resultaten är uppdelade per län och kommun. För storstäderna finns även resultat för olika stadsdelar.

 • 2013

  Resultaten från 2013 års länsrapport. Resultaten är uppdelade per län och kommun. För storstäderna finns även resultat för olika stadsdelar.

 • 2012

  Resultaten från 2012 års länsrapport. Resultaten är uppdelade per kommun. För storstäderna finns även resultat för olika stadsdelar.

Gå till toppen av sidan