Resultat från undersökningen utgör viktiga underlag för regeringens prioriteringar och beslut på ANDT-området. Länsrapportens undersökning är också ett viktigt instrument för kunskapsstyrning, och kan fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på den regionala och lokala nivån.

Undersökningen baseras på åtta delenkäter och är en totalundersökning av alla länsstyrelser och kommuner samt stadsdelarna i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Resultatredovisning

Fram till och med verksamhetsåret 2012 finns resultaten från undersökningen publicerade i årliga rapporter. Nu tillgängliggör vi data i Indikatorlabbet som är ett verktyg för ANDT-uppföljning. Där fyller vi just nu på med resultat från 2015. Dessutom finns länsvisa sammanställningar av kommunala uppgifter samt uppgifter från övriga enkäter samlade i pdf:er under rubriken Resultat.