2017

Resultat från 2017 års undersökning. Kommunernas svar redovisas länsvis uppdelat på respektive delenkät i undersökningen.

Länsstyrelser

ANDT-samordning (PDF, 486 kB)

Arbete enligt tobakslagen (PDF, 371 kB)

Arbete enligt alkohollagen (PDF, 351 kB)

Kommuner – Alkoholtillsyn

Blekinge (PDF, 3,3 MB)

Dalarna (PDF, 3,3 MB)

Gotland (PDF, 3,2 MB)

Gävleborg (PDF, 3,3 MB)

Halland (PDF, 3,2 MB)

Jämtland (PDF, 3,3 MB)

Jönköping (PDF, 3,3 MB)

Kalmar (PDF, 3,2 MB)

Kronoberg (PDF, 3,3 MB)

Norrbotten (PDF, 3,3 MB)

Skåne (PDF, 3,4 MB)

Stockholm (PDF, 3,4 MB)

Södermanland (PDF, 3,3 MB)

Uppsala (PDF, 3,2 MB)

Värmland (PDF, 3,3 MB)

Västerbotten (PDF, 3,4 MB)

Västernorrland (PDF, 3,3 MB)

Västmanland (PDF, 3,3 MB)

Västra Götaland (PDF, 3,6 MB)

Örebro (PDF, 3,3 MB)

Östergötland (PDF, 3,4 MB)

Kommuner – Tobakstillsyn

Blekinge (PDF, 3,3 MB)

Dalarna (PDF, 3,4 MB)

Gotland (PDF, 3,2 MB)

Gävleborg (PDF, 3,4 MB)

Halland (PDF, 3,3 MB)

Jämtland (PDF, 3,3 MB)

Jönköping (PDF, 3,4 MB)

Kalmar (PDF, 3,4 MB)

Kronoberg (PDF, 3,4 MB)

Norrbotten (PDF, 3,4 MB)

Skåne (PDF, 3,6 MB)

Stockholm (PDF, 3,5 MB)

Södermanland (PDF, 3,4 MB)

Uppsala (PDF, 3,4 MB)

Värmland (PDF, 3,4 MB)

Västerbotten (PDF, 3,5 MB)

Västernorrland (PDF, 3,4 MB)

Västmanland (PDF, 3,4 MB)

Västra Götaland (PDF, 3,7 MB)

Örebro (PDF, 3,4 MB)

Östergötland (PDF, 3,5 MB)

Kommuner – ANDT-förebyggande arbete

Blekinge (PDF, 7,2 MB)

Dalarna (PDF, 7,5 MB)

Gotland (PDF, 6,9 MB)

Gävleborg (PDF, 7,6 MB)

Halland (PDF, 7,2 MB)

Jämtland (PDF, 7,4 MB)

Jönköping (PDF, 7,5 MB)

Kalmar (PDF, 7,4 MB)

Kronoberg (PDF, 7,4 MB)

Norrbotten (PDF, 7,5 MB)

Skåne (PDF, 7,7 MB)

Stockholm (PDF, 7,7 MB)

Södermanland (PDF, 7,4 MB)

Uppsala (PDF, 7,3 MB)

Värmland (PDF, 7,5 MB)

Västerbotten (PDF, 7,7 MB)

Västernorrland (PDF, 7,5 MB)

Västmanland (PDF, 7,4 MB)

Västra Götaland (PDF, 8,1 MB)

Örebro (PDF, 7,4 MB)

Östergötland (PDF, 7,7 MB)

Stadsdelar – ANDT-förebyggande arbete

Stockholms stadsdelar (PDF, 381 kB)

Storstadskommun - ANDT

Storstadskommun (PDF, 373 kB)