Miljöhälsoenkäten är en urvalsundersökning i befolkningen som har genomförts vart 4:e år, varannan gång för vuxna och varannan gång för barn, sedan 1999. Här följer Folkhälsomyndigheten hur exponering och upplevda besvär av miljöfaktorer som inomhusmiljö, luftföroreningar, buller och solljus utvecklas. Resultaten för vuxna redovisas i Folkhälsodata och i visualiseringsverktyget Folkhälsostudio på både nationell och regional nivå, efter kön och i kombination med utbildning och undersökningsår. Resultaten för barn kommer att läggas in i Folkhälsodata/Folkhälsostudio under 2020.

Genväg till resultaten från miljöhälsoenkäten i Folkhälsodata och Folkhälsostudio.

Läs mer om uppföljning av miljöhälsa