Varför ska jag fylla i enkäten?
Hur ska jag skicka enkäten?
Jag hittar inte svarskuvertet och vill/kan inte använda webben, hur gör jag?
Jag har tappat bort enkäten, men vill svara på den, hur gör jag då?
Jag vill inte fylla i enkäten, vad gör jag för att slippa påminnelser?
Personen som ska svara på enkäten är så sjuk eller på grund av någon funktionsnedsättning att han/hon inte kan fylla i enkäten själv? Kan t.ex. en anhörig svara på frågorna?
Personen som skulle svara på enkäten är avliden, vad gör vi?
Personen som ska svara på enkäten har flyttat, vad gör vi?
Personen som ska svara på enkäten är bortrest, vad gör vi?
Om två i en familj fått varsin enkät, ska båda fylla i enkäten?
Jag är synskadad eller förstår inte språket, hur gör jag?
Kan jag besvara frågorna via Internet?
Vilka webbläsare fungerar med webblanketten?
Hur ska jag svara på frågan om vikt om jag är gravid?
När måste jag skicka in enkäten?
Hur fungerar det med anonymiteten? Kan någon se mitt svar?
Jag vill ha en enkät, hur gör jag?
Hur kan man ta del av resultaten från folkhälsoenkäten?

Varför ska jag fylla i enkäten?

Den här undersökningen gör vi för att ta reda på hur du och den övriga befolkningen mår och lever. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till exempel hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Hur ska jag skicka enkäten?

Enklast är att besvara enkäten på webben. Adressen är www.insamling.scb.se
Du måste ha ditt användarnamn och lösenord tillhands som du hittar på framsidan av inbjudningsbrevet. Om du fyller i pappersenkäten, postar du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

Jag hittar inte svarskuvertet och vill/kan inte använda webben, hur gör jag?

I första hand kan du ta ett eget kuvert och posta enkäten till oss enligt adressen nedan. Du behöver inte frankera kuvertet.

Statistiska centralbyrån
Enkätenheten
Svarspost
20272644
708 01 Örebro

Om du inte har ett eget kuvert kan ni antingen kontakta SCB, 010-479 69 30 eller skicka ett mejl till folkhalsa@scb.se med rubriken "NYTT SVARSKUVERT" i ämnesraden (ange då gärna det löpnummer som finns på enkätens baksida). Då ser vi till att ett nytt kuvert skickas ut.

Jag har tappat bort enkäten, men vill svara på den, hur gör jag då?

Om du vill ha en ny enkät så kan du vänta på nästa påminnelse, den innehåller ett nytt frågeformulär.

Jag vill inte fylla i enkäten, vad gör jag för att slippa påminnelser?

Det är frivilligt att fylla i enkäten och inget kommer att hända om du avstår. Vi är tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 69 30 eller skickar ett mejl till folkhalsa@scb.se med information om varför du inte vill delta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida. Då slipper du påminnelser.

Personen som ska svara på enkäten är så sjuk eller på grund av någon funktionsnedsättning att han/hon inte kan fylla i enkäten själv? Kan t.ex. en anhörig svara på frågorna?

Det går bra att en vän, anhörig eller vårdpersonal hjälper till att fylla i enkäten. Det bör dock vara den som fått enkäten som ger de flesta svaren. Om det inte är så bör personen tas bort ur undersökningen. Vi är tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 69 30 eller skickar ett mejl till folkhalsa@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida.

Personen som skulle svara på enkäten är avliden, vad gör vi?

Vi ber om ursäkt att detta har hänt, SCB försöker använda så färska data som möjligt men det kan ändå bli så t.ex. fördröjning i uppdatering av befolkningsregistret. Vi är tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 69 30 eller skickar ett mejl till folkhalsa@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida. Då slipper ni också påminnelser.

Personen som ska svara på enkäten har flyttat, vad gör vi?

Om vederbörande har flyttat inom Sverige kan denna person fylla i enkäten i alla fall. Om de flyttat utomlands och inte går att få tag på är vi tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 69 30 eller skickar ett mejl till folkhalsa@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida. Då slipper ni också påminnelser.

Personen som ska svara på enkäten är bortrest, vad gör vi?

Om vederbörande kommer hem senast i början av maj 2018 (egentligen tom 12/5) kan denna person fylla i enkäten då.

Om två i en familj fått varsin enkät, ska båda fylla i enkäten?

Ja. Alla svar är viktiga.

Jag är synskadad eller förstår inte språket, hur gör jag?

Webbenkäten finns tillgänglig på engelska. Tyvärr kan vi inte erbjuda enkäten i punktskrift eller på något annat språk. Har du någon vän som kan läsa upp eller översätta frågorna och hjälpa till att fylla i enkäten, så går det bra. Vi kan dock tyvärr inte betala ut någon ersättning för detta.

Kan jag besvara frågorna via Internet?

För att besvara frågorna via Internet gå in på adressen www.insamling.scb.se.

Alla uppgiftslämnare får användarinformation i form av lösenord och användar-id som finns på framsidan av inbjudningsbrevet. Vanligaste orsaken till att man inte kommer in på sidan är att uppgifterna inte är korrekt inmatade (felstavning, missat att särskilja på stora och små bokstäver). Skulle du fortfarande ha problem, kontakta SCB tel: 010-479 69 30.

Vilka webbläsare fungerar med webblanketten?

SCB:s webbinsamlingsverktyg är testat för följande webbläsare:
• Internet Explorer (för PC)
• Mozilla Firefox (för både PC och Mac)
• Google Chrome (för PC)
• Safari 4 (Mac)
Nyare versioner av webbläsare fungerar oftast felfritt. Även äldre versioner kan fungera bra men webbsidorna kanske inte har ett helt korrekt utseende.

Om man vill svara på mobiltelefon eller läsplatta så är enkäten inte helt anpassad men det går ändå att svara på mobil och platta.

Hur ska jag svara på frågan om vikt om jag är gravid?

Svara som vanligt men ange den vikt du hade innan du blev gravid.

När måste jag skicka in enkäten?

Vi ber dig att svara så fort som möjligt, helst inom ett par dagar, men absolut senast i början på juni 2018.

Hur fungerar det med anonymiteten? Kan någon se mitt svar?

Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Regler för personuppgiftsbehandling finns i personuppgiftslagen och från den 25 maj 2018 i Europaparlamentets och Rådets (EU) 2016/679, "dataskyddsförordning" samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Det betyder att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen enskilds svar kan utläsas.

Numret på blankettens baksida är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. För att minska antalet frågor i enkäten kommer ett antal uppgifter att hämtas från SCB:s register och ett antal andra nationella register från Försäkringskassan och Socialstyrelsen (vilka uppgifter framgår av missivbrevet).

Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet lämnas till landsting och regioner för fortsatt bearbetning. I analyserna och kommande resultat/rapporter är alla svar och individer anonyma och presenteras som en del i en grupp, aldrig som enskilda svar eller individer.

Jag vill ha en enkät, hur gör jag?

Vilka som får enkäten bestäms av att SCB gör ett slumpmässigt urval om cirka 280 000 personer i hela Sverige (nationella urvalet plus tilläggsurvalen i landsting och regioner). Det betyder att det inte finns någon fysisk person som har bestämt vilka som ska besvara den eller inte. Det är med andra ord inte möjligt att få delta i undersökningen om man inte har fått hem en enkät. Om du är intresserad av att se hur enkätfrågorna ser ut kan du gå in på www.folkhalsomyndigheten.se

Hur kan man ta del av resultaten från folkhälsoenkäten?

Översiktliga resultat från denna undersökning kommer så småningom (under hösten 2018) att läggas ut på Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se. Resultat från landsting och regioner kan också komma att redovisas på landstingens och regionernas egna hemsidor.

Om du inte har tillgång till Internet kan du ringa till någon av personerna, vars telefonnummer står i missivet.