Fysisk hälsa - Nationella folkhälsoenkäten

Under fysisk hälsa finns möjlighet att ta fram tabeller för allmänt hälsotillstånd, besvär i rörelseorganen, funktionsnedsättning samt för diabetes, astma, allergi, högt blodtryck, eksem, tinnitus, inkontinens och mag-/tarmbesvär.

För att läsa mer om resultaten för nedanstående områden, klicka på respektive rubrik.

Resultat

 • Allmänt hälsotillstånd

  Allmänt hälsotillstånd mäter vi med en fråga om självskattad allmän hälsa. Den frågan vilar på WHO:s klassiska definition som inkluderar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

 • Besvär i rörelseorganen

  Rörelseorganen är ett samlingsnamn på skelett, muskler, senor och ledband (ligament) och rapporteras oftast från nacke, skuldra, rygg, höft eller knä.

 • Funktionsnedsättning

  Frågorna om långvarig sjukdom, syn, hörsel och rörelseförmåga mäter funktionsförmåga och de personer som tillhör en eller flera av de här fyra kategorierna definieras som att de har nedsatt funktionsförmåga.

 • Sjukdomar och övriga besvär

  Bland de vanligaste förekommande sjukdomarna är diabetes, högt blodtryck, astma och allergi, men även besvär som eksem, tinnitus, inkontinens samt mag- och tarmbesvär förekommer.

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan