Frågan om långvarig sjukdom är central både för att kunna identifiera personer med långvarig sjukdom men också som en indikator på vårdbehov. Frågan är också en viktig del för att definiera personer med funktionsnedsättning.

Här finner du resultat för allmänt hälsotillstånd.