Allmänt hälsotillstånd

Allmänt hälsotillstånd mäter vi med en fråga om självskattad allmän hälsa. Den frågan vilar på WHO:s klassiska definition som inkluderar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Frågan om långvarig sjukdom är central både för att kunna identifiera personer med långvarig sjukdom men också som en indikator på vårdbehov. Frågan är också en viktig del för att definiera personer med funktionsnedsättning.

Här finner du resultat för allmänt hälsotillstånd.

Gå till toppen av sidan