Andelen med svår värk i rörelseorganen har minskat med 4 procentenheter sedan år 2004 (från 18 till 14 procent). Det är vanligare bland kvinnor än bland män med svår värk.

Resultat

Besvär i rörelseorganen – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 1,1 MB)

Besvär i rörelseorganen – regionala resultat 2016 (Excel, 786 kB)