Andelen med funktionsnedsättning varierar över tid på ett sådant sätt att det är svårt att avgöra om någon egentlig tidstrend finns. År 2016 var andelen cirka 21 procent. Det är vanligare med funktionsnedsättning bland personer som är 45 år eller äldre och allra vanligast är det bland de äldsta (65–84 år). Andelen personer med funktionsnedsättning är lägre bland dem med hög utbildning jämfört med lågutbildade.

Resultat

Funktionsnedsättning – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 1,1 MB)

Funktionsnedsättning – regionala resultat 2016 (Excel, 532 kB)