Läkemedelsanvändning - Nationella folkhälsoenkäten

Frågor om läkemedelsanvändning är viktiga för att följa konsumtionen av läkemedel över tid då läkemedelskostnaden utgör en betydande del av hälso- och sjukvårdsbudgeten.

Rent generellt har läkemedelsanvändning visat sig öka med ålder. Förutom skillnaderna i ålder är det också viktigt att följa eventuella skillnader mellan olika befolkningsgrupper (till exempel kön, ålder, socioekonomiska grupper, regionalt/kommunalt).

Här finner du resultat för läkemedelsanvändning