Rent generellt har läkemedelsanvändning visat sig öka med ålder. Förutom skillnaderna i ålder är det också viktigt att följa eventuella skillnader mellan olika befolkningsgrupper (till exempel kön, ålder, socioekonomiska grupper, regionalt/kommunalt).

Resultat

Läkemedelsanvändning – nationella resultat och tidsserier 2014 (Excel-dokument, 2,1 MB)

Läkemedelsanvändning – regionala resultat 2014 (Excel-dokument, 1,1 MB)