Levnadsvanor - Nationella folkhälsoenkäten

Här finns möjlighet att ta fram tabeller för tobaks-, narkotika-, kost-, spel- och alkoholvanor, samt vikt, fysisk aktivitet och stillasittande.

För att läsa mer om resultaten för nedanstående områden, klicka på respektive rubrik.

 • Alkoholvanor

  Ett nytt sätt att beräkna riskkonsumtion av alkohol i den nationella folkhälsoenkäten infördes 2013.

 • Narkotikavanor

  Det är svårt att ge en precis och entydig bild av narkotikaproblemets omfattning i Sverige, bland annat eftersom all ickemedicinsk befattning med narkotika är kriminaliserad. Men också för att narkotikaanvändningen…

 • Fysisk aktivitet

  Redovisning av andelen i befolkningen som uppnår olika grader av fysisk aktivitet och stillasittande under vaken tid.

 • Matvanor

  Redovisning av andelen i befolkningen som uppnår rekommendationen att äta 500 gram frukt och/eller grönt per dag. Här redovisas även andelen som äter mindre än det rekommenderade intaget.

 • Spelvanor

  Frågorna om spel avser att mäta andelen som spelar samt riskabelt spelande

 • Tobaksvanor

  Redovisning av andelen i befolkningen som använder någon form av tobak.

 • Övervikt och fetma

  Redovisning av andelen i befolkningen med undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma.

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan