Frågor om fysisk aktivitet förändrades år 2016. Följande två nya frågor, som har blivit validerade i ett svenskt perspektiv, ersätter tidigare frågor:

"Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport?" med svarsalternativen; 0 minuter/ingen tid; Mindre än 30 minuter; 30-59 minuter (0,5-1 timme); 60-89 minuter (1-1,5 timmar); 90-119 minuter (1,5-2 timmar) 2 timmar eller mer.

"Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsaktiviteter, till exempel promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången)" med svarsalternativen; 0 minuter/ingen tid; Mindre än 30 minuter; 30-59 minuter (0,5–1 timme); 60-89 minuter (1-1,5 timmar); 90-149 minuter (1,5–2,5 timmar); 150-299 minuter (2,5-5 timmar); 5 timmar eller mer.

Resultaten från dessa två frågor vägs samman till ett gemensamt mått som kallas aktivitetsminuter. När resultaten vägs samman räknas tiden i den mer intensiva aktiviteten fysisk träning (fråga 1) dubbelt, det vill säga 45 minuters löpning plus 45 minuters promenad blir 135 aktivitetsminuter (90+45=135, fysisk träning*2 + vardagsmotion = aktivitetsminuter).

År 2016 har också en ny fråga om stillasittande tillkommit, vilken också blivit validerad i svenskt perspektiv. Frågan ger information om tid som spenderats sittande under vaken tid och lyder; "Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar bort sömn?". Frågan har svarsalternativet; Mer än 15 timmar; 13-15 timmar; 10-12 timmar; 7-9 timmar; 4-6 timmar; 1-3 timmar; Aldrig

Det är ungefär lika stor andel män och kvinnor som når upp till 150 aktivitetsminuter (2,5 timmar)/vecka, cirka 65 procent. Andelen som har minst 10 timmars stillasittande under vaken tid var 23 procent bland män och 17 procent bland kvinnor.

Resultat

Fysisk aktivitet – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 1,5 MB)

Fysisk aktivitet - regionala resultat 2016 (Excel, 262 kB)