Fysisk aktivitet

Redovisning av andelen i befolkningen som uppnår olika grader av fysisk aktivitet och stillasittande under vaken tid.

Du har möjlighet att ta fram tabeller för andelen i befolkningen som uppnår olika grader av fysisk aktivitet och stillasittande under vaken tid. Frågorna om fysisk aktivitet förändrades år 2016 genom att redovisa fysisk träning respektive vardagsaktiviteter separat. Det tillkom även en fråga om stillasittande.

Här finner du resultat för fysisk aktivitet.