Fokus har lagts på konsumtion av frukt och grönsaker som indikator inom målområdet goda matvanor. Som mått på indikatorn frukt och grönsaker har "andelen av befolkningen som intar minst 500 gram frukt och/eller grönsaker per dag" föreslagits. Frågorna om frukt och grönsaker mäter endast frekvensen av intaget, men kan översättas till en ungefärlig mängd. Vanligtvis beräknas ett konsumtionstillfälle motsvara cirka 100 gram frukt eller grönsaker. I 2016 års undersökning har två nya frågor om mat tillkommit, en om intag av läsk, saft eller andra sötade drycker samt en fråga om fisk och skaldjur.

Resultaten visar att endast var 10:e kvinna och var 25:e man intar frukt- och grönsaker i rekommenderad mängd och andelarna ligger tämligen oförändrade över tid.

Resultat

Matvanor – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 1,8 MB)

Matvanor – regionala resultat 2016 (Excel, 346 kB)