Övervikt och fetma

Redovisning av andelen i befolkningen med undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma.

Du har möjlighet att ta fram tabeller för andelen i befolkningen med undervikt, normalvikt, övervikt eller fetma. Frågorna om längd och vikt ligger till grund för beräkningar av BMI (Body Mass Index), med vilken vi följer förekomsten på befolkningsnivå av framförallt övervikt och fetma. Det är den metod som genom enkät bäst avspeglar mängd kroppsfett: vikt (i kg) dividerat med längd (i m) i kvadrat, så kallad kroppsmasseindex.

Här finner du resultat för övervikt och fetma.

Gå till toppen av sidan