Frågorna om längd och vikt ligger till grund för beräkningar av BMI (Body Mass Index), med vilken vi följer förekomsten på befolkningsnivå av framförallt övervikt och fetma. Det är den metod som genom enkät bäst avspeglar mängd kroppsfett: vikt (i kg) dividerat med längd (i m) i kvadrat, så kallad kroppsmasseindex.

Andelen med fetma (BMI 30 eller högre) i befolkningen har ökat från 11 procent år 2004 till 15 procent 2015 och utvecklingen över tid följer samma mönster för både män och kvinnor. Däremot är det betydligt vanligare bland män att ha en övervikt eller fetma (BMI 25 eller högre).

Relaterade länkar

Övervikt och fetma – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 972 kB)

Övervikt och fetma – regionala resultat 2016 (Excel, 500 kB)