Frågorna om spel förändrades år 2014. Anledningen till detta var att de frågor som ställdes tidigare underskattar andelen med riskabla spelvanor. Följande fyra frågor ersätter de tidigare; "De senaste 12 månaderna, har du spelat för mer än du verkligen haft råd att förlora?", "De senaste 12 månaderna, har du behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning?", De senaste 12 månaderna, har du återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna du förlorat?" samt "De senaste 12 månaderna, har du lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för? Skulle du säga..." Svarsalternativen för dessa frågor är; aldrig, ibland, ofta och nästan alltid.

För att få fram ett mått på spelproblem och spelberoende beräknas ett summaindex utifrån de fyra delfrågorna. Det första svarsalternativet "aldrig" ger värdet 0, det andra "Ibland" ger värdet 1, det tredje "Ofta" ger värdet 2 och det fjärde alternativet "nästan alltid" ger värdet 3. Maximal poäng på summan av de fyra frågorna blir därmed 12 poäng. Om summan överstiger 0 anses personen ha riskabla spelvanor.

Cirka två procent av kvinnorna och sju procent av männen har riskabla spelvanor enligt denna beräkning.

Resultat

Spelvanor – nationella resultat och tidsserier 2016 (Excel, 701 kB)

Spelvanor – regionala resultat 2016 (Excel, 139 kB)