Syftet med frågorna är att generera underlag till uppföljning av målområdet ekonomisk och social trygghet och dess betydelse för hälsan. Frågorna härstammar ursprungligen från ULF och har använts i flertalet landstingsenkäter. I 2016 års undersökning ändrades frågan om kontantmarginal till att spegla svårigheten att få tag på pengar vid en oförutsedd händelse utan att låna eller be om hjälp.

År 2016 ligger andelen som befunnit sig i ekonomisk kris på 13 procent och andelen som inte klarar en oväntad utgift utan att låna eller be om hjälp på 21 procent Andelen i befolkningen som har befunnit sig i ekonomisk kris är 6 procentenheter lägre än år 2004.

Resultat

Privat ekonomi – nationella resultat och tidsserier och regionala resultat 2016 (Excel, 1 MB)

Privat ekonomi – regionala resultat 2016 (Excel, 205 kB)