Frågorna om kränkande behandling har formulerats i samråd med bland annat representanter från olika samhällsmedicinska enheter, Folkhälsomyndigheten och representanter från de olika ombudsmännen; HoMO, HO, JämO och DO.

Andelen i befolkningen som har blivit utsatt för kränkande bemötande har minskat med 8 procentenheter sedan år 2004. Det är mycket vanligare bland kvinnor (25 procent) än bland män (16 procent) att ha blivit utsatt för kränkande bemötande.

Kvinnor (41 procent) är i betydligt större utsträckning tveksamma till att gå ut ensamma på grund av rädsla för att bli överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade än män (9 procent). År 2008-2015 har andelen bland kvinnor varit lägre, för att under 2016 återgå till samma nivå som 2005.

Det är ungefär lika vanligt bland kvinnor som bland män att ha blivit utsatt för fysiskt våld (4 procent i befolkningen). De yngsta männen (16–29 år) är i större utsträckning utsatta för fysiskt våld än män i övriga åldrar. För yngre män har andelen minskat med 5 procentenheter från år 2004, bland de yngre kvinnorna är andelen stabil över tid.

Resultat

Sociala relationer – nationella resultat och tidsserier och regionala resultat 2016 (Excel, 1,8 MB)

Sociala relationer – regionala resultat 2016 (Excel, 659 kB)