Du har möjlighet att ta fram tabeller för dem som har haft kontakt med sjukvården. Frågor om vårdutnyttjande ställdes åren 2004-2015 i enkäten för att över tid följa kontakt med sjukvården, och studera eventuella skillnader mellan grupper.

Här finner du resultat för vårdkontakter.