Här redovisas resultat för dem som har haft kontakt med sjukvården. Frågor om vårdutnyttjande ställdes åren 2004-2015 i enkäten för att över tid följa kontakt med sjukvården, och studera eventuella skillnader mellan grupper.

Resultat

Vårdkontakter – nationella resultat och tidsserier 2015 (Excel, 1,4 MB)

Vårdkontakter – regionala resultat 2015 (Excel, 524 kB)