Vårdkontakter - Nationella folkhälsoenkäten

Vårdutnyttjandet är viktigt att följa över tid och även eventuella skillnader mellan olika befolkningsgrupper, till exempel kön, ålder, socioekonomiska grupper, regionalt och kommunalt.

Du har möjlighet att ta fram tabeller för dem som har haft kontakt med sjukvården. Frågor om vårdutnyttjande ställdes åren 2004-2015 i enkäten för att över tid följa kontakt med sjukvården, och studera eventuella skillnader mellan grupper.

Här finner du resultat för vårdkontakter.

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan