Den psykiska hälsan i Sverige

Nationell statistik

De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en bra hälsa samtidigt som många också har återkommande psykiska och somatiska besvär. Här har vi samlat information om hur den psykiska hälsan i Sverige ser ut i dag.

Den psykiska hälsan i Sverige - nationell statistik

Läns- och kommunstatistik

Här presenteras färdiga diagram och kartor på läns- och kommunnivå. Vårt webbaserade verktyg gör statistiken mer lättillgänglig och interaktiv, där du bland annat kan följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid med hjälp av rörlig grafik.

Psykisk hälsa – statistik på läns- och kommunnivå

Nationella folkhälsoenkäten

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Uppgifterna i folkhälsoenkäten ligger till grund för många av våra analyser om psykisk hälsa.

Nationella folkhälsoenkätens resultat om psykisk hälsa

Gå till toppen av sidan