Verktyget samlar även presentationen av resultat i form av resistensfrekvenser och fördelningar av mätdata.

Du kan läsa mer om ResNet här

ResNet nås på resnet.folkhalsomyndigheten.se