Clostridium difficile årsrapport

Denna rapport är en årlig lägesrapport om Clostridium difficile-infektion i Sverige. Den används av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den i landet. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, typningsinformation och diagnostiska prestanda.

Rapporten visar att incidensen av Clostridium difficile-infektion minskade med 2,5 procent mellan åren 2013 och 2014. Från år 2007 till 2014 har incidensen minskat med 12 procent och sjunkande siffror i början på 2015 visar att sjukdomsbördan kan reduceras ytterligare. Resultaten belyser vikten av ett fortsatt aktivt arbete kring rationell antibiotika-förskrivning och förbättrad vårdhygien.

Läs Clostridium difficile årsrapport 2014

Läs slutrapport avseende nationell screening för Clostridium difficile typ 027 i februari 2014 (PDF, 212 kB)