Den frivilliga laboratorierapporteringen har pågått sedan i oktober 2009 och infördes för att följa utvecklingen och underlätta upptäckt av utbrott av Clostridium difficile i Sverige. De inrapporterade siffrorna ska främst ligga till grund för analys av förändringar inom respektive laboratoriums upptagningsområde och är inte avsedda för jämförelse mellan de olika laboratorierna.

Clostridium difficile rapport, vecka 6 (4/2-10/2), (PDF, 1 MB)

Clostridium difficile rapport, vecka 5 (28/7-3/2), (PDF, 1 MB)

Clostridium difficile rapport, vecka 4 (21/1-27/1), (PDF, 1 MB)