Cryptosporidiuminfektion

Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna1/0,360/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/01/1,740/00/01/1,742/3,480/00/00/00/0
Gävleborg1/0,360/00/00/00/00/00/01/0,362/0,720/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/01/0,330/00/00/02/0,66
Jämtland5/3,952/1,582/1,580/00/00/00/01/0,790/00/00/00/0
Jönköping1/0,290/01/0,290/01/0,291/0,290/02/0,593/0,882/0,592/0,590/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/01/0,420/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten1/0,403/1,200/02/0,803/1,200/02/0,802/0,801/0,400/00/00/0
Skåne0/00/01/0,070/01/0,070/00/00/02/0,152/0,151/0,071/0,07
Stockholm8/0,384/0,193/0,1411/0,5211/0,528/0,3810/0,4718/0,8615/0,716/0,2813/0,624/0,19
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/04/1,180/00/06/1,772/0,594/1,181/0,290/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten2/0,773/1,150/095/36,5943/16,562/0,775/1,923/1,152/0,770/00/00/0
Västernorrland4/1,650/00/01/0,411/0,410/00/02/0,823/1,235/2,061/0,410/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland3/0,180/01/0,060/02/0,123/0,180/04/0,250/01/0,061/0,061/0,06
Örebro0/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/01/0,230/00/00/01/0,231/0,230/00/00/00/0
Totalt26/0,2712/0,129/0,09110/1,1667/0,7014/0,1421/0,2243/0,4530/0,3120/0,2119/0,208/0,08