Cryptosporidiuminfektion

Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/06/3,930/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/01/0,360/01/0,362/0,720/00/0
Halland2/0,651/0,320/00/01/0,320/00/02/0,651/0,320/012/3,942/0,65
Jämtland1/0,790/00/00/00/00/01/0,790/00/01/0,791/0,790/0
Jönköping2/0,580/00/01/0,290/01/0,291/0,292/0,587/2,062/0,588/2,352/0,58
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/01/0,400/00/00/01/0,400/00/00/01/0,400/00/0
Skåne2/0,151/0,071/0,070/02/0,152/0,150/01/0,078/0,631/0,074/0,312/0,15
Stockholm7/0,323/0,144/0,183/0,144/0,182/0,099/0,4220/0,9412/0,5616/0,7521/0,9811/0,51
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/01/0,291/0,290/00/00/06/1,750/00/01/0,290/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/00/00/0
Västernorrland1/0,410/01/0,410/01/0,410/00/01/0,410/01/0,410/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland0/01/0,060/05/0,312/0,120/02/0,124/0,243/0,182/0,122/0,120/0
Örebro0/01/0,350/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt15/0,158/0,087/0,0710/0,1010/0,106/0,0615/0,1536/0,3732/0,3333/0,3449/0,5117/0,17