Cryptosporidiuminfektion

Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,650/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/01/1,740/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland2/0,655/1,624/1,303/0,973/0,975/1,623/0,9710/3,258/2,602/0,656/1,953/0,97
Jämtland0/01/0,791/0,790/01/0,790/02/1,580/00/00/00/00/0
Jönköping1/0,291/0,291/0,292/0,582/0,582/0,583/0,875/1,462/0,583/0,873/0,871/0,29
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,530/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/01/0,070/01/0,070/00/07/0,541/0,073/0,232/0,151/0,07
Stockholm9/0,413/0,135/0,237/0,323/0,138/0,369/0,4111/0,503/0,134/0,1812/0,553/0,13
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala1/0,281/0,286/1,732/0,571/0,281/0,281/0,280/03/0,863/0,862/0,570/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland1/0,413/1,230/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland2/0,121/0,061/0,061/0,060/01/0,061/0,062/0,121/0,063/0,181/0,061/0,06
Örebro0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/01/0,220/00/00/00/00/0
Totalt17/0,1715/0,1519/0,1915/0,1512/0,1218/0,1820/0,2036/0,3718/0,1818/0,1827/0,279/0,09