Cryptosporidiuminfektion

Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/01/0,630/00/00/00/00/01/0,630/0
Dalarna1/0,350/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/1,740/00/0
Gävleborg2/0,701/0,350/00/00/01/0,352/0,706/2,124/1,412/0,702/0,701/0,35
Halland13/4,123/0,951/0,314/1,276/1,906/1,905/1,5814/4,4419/6,0312/3,816/1,903/0,95
Jämtland1/0,780/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping6/1,724/1,145/1,433/0,862/0,575/1,438/2,2911/3,164/1,147/2,0112/3,444/1,14
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/01/0,520/01/0,523/1,562/1,040/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne6/0,461/0,071/0,071/0,070/04/0,302/0,155/0,385/0,382/0,153/0,233/0,23
Stockholm9/0,402/0,085/0,223/0,132/0,086/0,267/0,319/0,409/0,4016/0,7113/0,583/0,13
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala5/1,418/2,256/1,695/1,413/0,844/1,125/1,416/1,696/1,691/0,287/1,970/0
Värmland0/00/00/00/01/0,361/0,360/00/00/01/0,360/00/0
Västerbotten0/00/02/0,750/00/00/01/0,370/00/01/0,370/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/01/0,410/00/03/1,230/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland2/0,120/01/0,061/0,0650/3,031/0,062/0,128/0,484/0,241/0,063/0,181/0,06
Örebro1/0,341/0,340/01/0,340/02/0,682/0,681/0,341/0,344/1,372/0,681/0,34
Östergötland4/0,890/00/00/00/03/0,678/1,799/2,018/1,799/2,0111/2,464/0,89
Totalt50/0,5020/0,2021/0,2118/0,1865/0,6533/0,3344/0,4469/0,7061/0,6164/0,6462/0,6220/0,20