Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,620/01/0,622/1,250/00/00/03/1,883/1,883/1,880/00/0
Dalarna0/02/0,691/0,340/00/00/00/02/0,692/0,692/0,691/0,341/0,34
Gotland1/1,700/00/00/00/01/1,700/01/1,700/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/01/0,351/0,350/03/1,053/1,053/1,051/0,352/0,700/0
Halland4/1,232/0,612/0,613/0,924/1,235/1,5315/4,6116/4,9212/3,697/2,153/0,921/0,30
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/01/0,770/03/2,310/01/0,77
Jönköping8/2,233/0,832/0,551/0,278/2,232/0,553/0,8315/4,195/1,396/1,676/1,675/1,39
Kalmar0/00/04/1,641/0,412/0,820/01/0,411/0,413/1,233/1,231/0,411/0,41
Kronoberg1/0,500/00/00/00/00/01/0,502/1,012/1,010/00/00/0
Norrbotten0/00/01/0,390/01/0,392/0,790/00/02/0,790/02/0,790/0
Skåne3/0,222/0,141/0,070/01/0,071/0,073/0,2213/0,962/0,146/0,443/0,222/0,14
Stockholm25/1,085/0,2110/0,4321/0,905/0,2120/0,8614/0,6038/1,6426/1,1218/0,7725/1,0812/0,51
Södermanland0/00/00/00/00/00/01/0,341/0,342/0,681/0,340/00/0
Uppsala4/1,080/04/1,083/0,814/1,083/0,814/1,0811/2,987/1,894/1,084/1,082/0,54
Värmland0/00/00/00/00/00/02/0,710/00/00/00/00/0
Västerbotten0/02/0,742/0,743/1,112/0,740/01/0,373/1,111/0,374/1,480/00/0
Västernorrland0/00/02/0,810/00/00/00/00/00/01/0,400/00/0
Västmanland0/00/00/00/01/0,362/0,730/01/0,361/0,361/0,360/00/0
Västra Götaland1/0,055/0,295/0,291/0,055/0,297/0,416/0,359/0,536/0,352/0,112/0,111/0,05
Örebro1/0,330/00/01/0,333/1,002/0,660/012/4,010/03/1,000/01/0,33
Östergötland8/1,742/0,433/0,657/1,535/1,098/1,748/1,7420/4,3715/3,278/1,743/0,651/0,21
Totalt57/0,5623/0,2238/0,3744/0,4342/0,4153/0,5262/0,61152/1,5092/0,9073/0,7252/0,5128/0,27