Enterococcus faecalis (E. faecalis) och Enterococcus faecium (E. faecium) är bakterier som tillhör den normala tarmfloran hos människa men som också kan orsaka infektion, till exempel urinvägsinfektion. E. faecalis och E. faecium är med vissa undantag (VRE) inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen utan övervakas inom ramen för frivilliga övervakningssystem. Data om antibiotikaresistens hos E. faecalis och E. faecium hämtas via kliniskt mikrobiologiska laboratorier i Sverige till ResNet (så kallade 100-stamsstudier) och till EU-nätverket EARS-Net för invasiva isolat av E. faecalis och E. faecium.

2010

Bland invasiva enterokock-isolat rapporterade till EARS-net 2010 förekom vankomycinresistens hos endast ett E. faecium-isolat vilket motsvarade 0,3 procent resistens. Hos invasiva isolat av både E. faecalis och E. faecium förekom också höggradig aminoglykosidresistens (HLAR), i 15 respektive 22 procent av isolaten.

Enterokocker

Enterococcus faecalis, blodisolat (EARS-Net); Antibiotikaresistens 2001-2010

Tabell över invasiva isolat av Enterococcus faecium

Enterococcus faecium, blodisolat (EARS-Net); Antibiotikaresistens 2001-2010