Ett läkarbesök är en förutsättning för att Folkhälsomyndighetens ordinarie övervakningssystem ska fånga upp den som är sjuk. Folkhälsomyndigheten kompletterar därför influensaövervakningen med analyser av anonyma sökdata från webbtjänsten 1177.se.

Säsong 2017/2018

Säsong 2016/2017

Säsong 2015/2016

Säsong 2014/2015

Säsong 2013/2014

Säsong 2012/2013

Kan man lita på Webbsök?

Erfarenheter från tidigare säsonger visar att modellens uppskattningar följer resultaten från den traditionella övervakningen väl. Modellen kan dock påverkas av intensiv mediabevakning och annat som ändrar hur personer söker på 1177.se. Därför bör Webbsök tolkas med viss försiktighet och ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens traditionella mätmetoder (laboratorierapportering och sentinelövervakning).

Redaktör: AnnaSara Carnahan