Leptospirainfektion

Leptospirainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Även veterinära myndigheter bör underrättas, så att eventuella förebyggande åtgärder kan vidtas och andra människor informeras om riskerna. Leptospiros hos djur är en anmälningspliktig sjukdom.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Sjukdomsinformation

2008

Under 2008 anmäldes 6 fall av leptospiros, vilket är en ökning från de mellan 1 och 3 fall som årligen anmälts sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004. Ett fall antas ha smittats i Sverige, eftersom personen i fråga inte varit utomlands. Smittkällan är okänd. Resterande fall där smittland angetts infekterades i Sydostasien.