Pneumokockinfektion - invasiv

Annan benämning: Streptococcus pneumoniae – invasiv.

Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge8/5,234/2,615/3,275/3,272/1,302/1,300/00/00/02/1,305/3,271/0,65
Dalarna9/3,247/2,525/1,808/2,884/1,445/1,804/1,441/0,360/03/1,085/1,802/0,72
Gotland2/3,490/01/1,742/3,492/3,493/5,240/00/01/1,740/02/3,490/0
Gävleborg6/2,155/1,793/1,077/2,514/1,430/02/0,711/0,351/0,354/1,430/08/2,87
Halland7/2,286/1,955/1,626/1,952/0,651/0,322/0,651/0,321/0,321/0,325/1,629/2,93
Jämtland5/3,951/0,791/0,793/2,371/0,792/1,582/1,580/00/00/02/1,585/3,95
Jönköping5/1,466/1,758/2,344/1,172/0,581/0,291/0,291/0,293/0,872/0,583/0,874/1,17
Kalmar4/1,714/1,714/1,716/2,564/1,711/0,422/0,852/0,851/0,424/1,715/2,132/0,85
Kronoberg4/2,133/1,604/2,131/0,531/0,533/1,601/0,531/0,530/04/2,132/1,066/3,20
Norrbotten8/3,203/1,204/1,601/0,403/1,201/0,402/0,803/1,202/0,805/2,005/2,000/0
Skåne24/1,8830/2,3525/1,9629/2,2721/1,6412/0,9411/0,864/0,3113/1,0211/0,8615/1,1719/1,49
Stockholm22/1,0118/0,8321/0,9720/0,9229/1,3414/0,649/0,414/0,1811/0,5016/0,7312/0,5527/1,24
Södermanland8/2,885/1,806/2,168/2,885/1,803/1,083/1,082/0,724/1,446/2,162/0,724/1,44
Uppsala8/2,312/0,575/1,444/1,153/0,863/0,861/0,281/0,285/1,447/2,023/0,863/0,86
Värmland5/1,823/1,095/1,824/1,462/0,732/0,732/0,732/0,731/0,360/03/1,091/0,36
Västerbotten6/2,295/1,915/1,913/1,147/2,681/0,383/1,141/0,382/0,766/2,293/1,142/0,76
Västernorrland6/2,472/0,825/2,066/2,474/1,652/0,821/0,411/0,411/0,411/0,413/1,231/0,41
Västmanland2/0,777/2,706/2,312/0,775/1,934/1,540/00/04/1,545/1,931/0,380/0
Västra Götaland30/1,8526/1,6024/1,4825/1,5415/0,9214/0,867/0,433/0,1810/0,6121/1,308/0,4915/0,92
Örebro11/3,854/1,406/2,106/2,105/1,753/1,054/1,400/04/1,405/1,752/0,706/2,10
Östergötland7/1,596/1,376/1,376/1,374/0,914/0,911/0,221/0,221/0,223/0,682/0,457/1,59
Totalt187/1,93147/1,52154/1,59156/1,61125/1,2981/0,8358/0,6029/0,3065/0,67106/1,0988/0,91122/1,26
Gå till toppen av sidan