Rotavirus är ett mycket smittsamt tarmvirus som orsakar mag-tarminfektion (gastroenterit) hos främst småbarn i åldern 6–24 månader. I höginkomstländer såsom Sverige orsakar det hög morbiditet men låg mortalitet.

Rotavirus ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska övervakningsprogram men är ej en anmälningspliktig sjukdom.

För att övervaka rotavirus inför ett eventuellt införande av rotavaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet övervakas sedan 2007 vilka genotyper som cirkulerar i Sverige. Under 2016 tog Folkhälsomyndigheten fram ett beslutsunderlag där man rekommenderar införande av rotavaccin i barnvaccinationsprogrammet och 2017 fattade regeringen beslut att det ska införas. Sedan 2016 erbjuder redan flera län och regioner vaccination mot rotavirus.

Sjukdomsinformation

Rotavirusinfektion säsongen 2016–2017

Denna rapport är en årlig lägesrapport om rotavirus och vilka genotyper som cirkulerar i landet. Rotavirussäsongen räknas från 1 september t.o.m. 31 augusti och prover samlas in på frivillig basis från sju landsting/regioner i Sverige.

Rotaviruspositiva prover samlas in på frivillig basis från mikrobiologiska laboratorier i Stockholms läns landsting, region Östergötland, region Skåne, västra Götalandsregionen, region Halland, Västerbottens läns landsting och region Västmanland. Sedan 2007 har Folkhälsomyndigheten samlat in ca 200 rotaviruspositiva prover/år för typning av generna som uttrycker de virala ytproteinerna VP7 (G-typ) och VP4 (P-typ).

Under säsongen 2016/2017 har totalt 234 rotavirusstammar genotypats på Folkhälsomyndigheten, varav 171 (73 %) prov från barn under 5 år.

Genotypsdistributionen för säsong 2008/2009 till säsong 2016/2017 redovisas i figur 1 och 2.

Genotyp G3P[8] var den mest prevalenta genotypen i åldersgruppen under 5 år under säsong 2015/2016 och så även denna säsong. Prevalensen har dock minskat från 34,5 procent (2015/2016) till 31,6 procent (2016/2017). Under säsongen 2016/2017 har genotyp G2P[4] och G4P[8] ökat samtidigt som andelen fall av G1P[8] och G9P[8] har minskat. Prevalensen av ovanliga genotyper har generellt ökat från 0,5 procent under säsong 2015/2016 till 7,3 procent under säsongen 2016/2017 och det är framförallt genotyp G12P[8] (7 %) som påvisas i åldersgruppen under 5 år.

Figur 1. Genotypsdistribution i Sverige säsong 2008/2009 till 2016/2017 för åldersgruppen under 5 år.

Graf över genotypsdistribution av rotavirus för barn under 5 år per säsong

Även i åldersgruppen 5 år eller äldre var G3P[8] den mest prevalenta genotypen under säsongen 2015/2016 och är även denna säsong den vanligaste genotypen med en ökning från 27,6 procent till 33,3 procent. En ökning av G2P[4] och G4P[8] ses även i denna åldersgrupp medan G1P[8] och G9P[8] har minskat.

Under 2016/2017 påvisades G3P[3] i ett prov vilket är en genotyp som ej påvisats under de tidigare säsongerna.

Figur 2. Genotypsdistribution i Sverige säsong 2008/2009 till 2016/2017 för åldersgruppen 5 år eller äldre.

diagram som visar rotavirus