Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

Infektion med vancomycinresistenta enterokocker är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom som skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen är också smittspårningspliktig.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Kön 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Man58,7%62,2%53,9%50,3%54,9%56,3%50,6%54,9%56,0%51,4%51,0%60,3%45,8%48,5%28,5%46,8%63,1%50,0%33,3%
Kvinna41,2%37,7%46,0%49,6%45,0%43,6%49,3%45,0%43,9%48,5%48,9%39,6%54,1%48,5%66,6%53,1%36,8%44,4%66,6%
Okänt0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%3,0%4,9%0,1%0,1%5,6%0,1%
Gå till toppen av sidan